TG „Sokół” w Dąbrowie Górniczej

Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” działało w Dąbrowie Górniczej  działało  od 1905 do co najmniej 1939 roku, w tym w latach 1907-1914 w konspiracji. W Dąbrowie mieszkał i działał wiceprezes związkowego „Sokoła” i prezes okręgu w Zagłębiu Kazimierz Srokowski  jedna z najbardziej zasłużonych osób w historii tego miasta. Członkowie Sokoła przyczynili się do powstania lokalnego harcerstwa, organizowali Straż Obywatelską w czasie I wojny światowej, budowali samorządność po odzyskaniu niepodległości, reprezentowali, Dąbrowę na zawodach sportowych w czasie II RP. TG “Sokół w Dąbrowie Górniczej nie ma swoich kontynuatorów natomiast jest grupa pasjonatów, badaczy, którzy odtwarzają jego historię.  Projekt “Inna historia Dąbrowy Górniczej – z perspektywy (lotu) Sokoła” realizowany jest przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *