Dzielnica Małopolska Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce

Dzielnica Małopolska Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – struktura organizacyjna powstała w 1921 roku podporządkowana organizacyjnie Związkowi Towarzystw Gimnastycznych “Sokół” w Polsce z siedzibą we Lwowie.

Celem Stowarzyszenia jest podniesienie sprawności fizycznej społeczeństwa polskiego oraz wyrobienie w tymże społeczeństwie karności, spójności i ofiarności, odpowiedzialności za swe czyny, poczucia obowiązku wobec państwa, zdolności do obrony granic i całości Rzeczypospolitej, i wszelkich cnót obywatelskich, stanowiących podstawy istotnej miłości Ojczyzny. Stowarzyszenie realizuje powyższe cele w szczególności poprzez: Działalność Uczelnianej Organizacji Studenckiej “Sokół” przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Organizacji masowego sportu, rekreacji i turystyki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Rozpowszechnianie w społeczeństwie zrozumienia doniosłości racjonalnego rozwoju fizycznego i zachowania do późnego wieku sprawności fizycznej, przy pomocy prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, odczytów, wykładów, kursów, zawodów publicznych, rajdów. Związek prowadzi działalność wychowawczą i kulturalno oświatową.

Zobacz archiwum na portalu ZbiorySpoleczne.pl: https://zbioryspoleczne.pl/serie/PL_1123_001_009

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *