TG „Sokół” Knurów

„Sokół” w Knurowie powstał w 19.03.1919 roku jednak z powodu wybuchu II wojny światowej zawiesił działalność aż do dnia 07.10.2018, kiedy grupa patriotów reaktywowała gniazdo.
Po I wojnie światowej w skład regionu Rybnickiego wchodziło 15 miast i zrzeszonych było 666 członków, z czego 50 to członkowie „Sokoła” z Knurowa. Organizacje Sokolskie regionu włączone zostały w 1922 r. do VIII rybnickiego okręgu Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W okresie powojennym nie zostało reaktywowane, ponieważ członkowie oraz sama idea towarzystwa była prześladowana przez władze komunistyczne.

Zobacz archiwa tutaj: https://zbioryspoleczne.pl/serie/PL_1123_001_008

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *