TG „Sokół” Sanok

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku utworzone zostało w czasie, kiedy na mapie nie było Polski. Wtedy właśnie hasła:
– zabezpieczenia bytu codziennego jednostkom i społeczeństwu,
– oświaty powszechnej,
– obrony i organizacji narodu, były zaczątkiem polskiego ruchu narodowego.

Powołanie Towarzystwa w Sanoku zainicjował w 1888 r. dyrektor gimnazjum Karol Petelenz w raz z lekarzem miejskim dr. Karolem Zaleskim i starostą powiatowym sanockim Leonem Studzińskim. 28 czerwca 1889 roku ukonstytuował się pierwszy stały Wydział TG „Sokół” w Sanoku.

Zobacz archiwa tutaj: https://zbioryspoleczne.pl/serie/PL_1123_001_006

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *