O projekcie

Zobacz więcejZsieciowane Sokoły

TG „Sokół” w Dąbrowie Górniczej

Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” działało w Dąbrowie Górniczej  działało  od 1905 do co najmniej 1939 roku, w tym w latach 1907-1914 w konspiracji. W Dąbrowie mieszkał i […]

TG „Sokół” Lwów

W 1867 roku we Lwowie powstało pierwsze Towarzystwo Gimnastyczne na ziemiach polskich. Dwa lata później przyjęło nazwę „Sokół”, wzorując się na organizacji, która powstała w Czechach w 1862 roku. Sokoli ruch dążył do fizycznego i moralnego odrodzenia narodu polskiego, angażując się we wszelkie sfery życia społecznego. Od 1884 roku w Galicji zaczęły masowo powstawać gniazda sokole. W ten sposób „Sokół” stał się jedną z największych i najbardziej wpływowych polskich organizacji w zaborze austriackim. W 1914 roku w samej Galicji liczył on 261 gniazd oraz ok. 30 000 członków. Obecnie TG Sokół, znajdowałby się poza granicami Polski, na Ukrainie, dziś gniazdo nie istniej.

Dzielnica Małopolska Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce

Celem Stowarzyszenia jest podniesienie sprawności fizycznej społeczeństwa polskiego oraz wyrobienie w tymże społeczeństwie karności, spójności i ofiarności, odpowiedzialności za swe czyny, poczucia obowiązku wobec państwa, zdolności do obrony granic i całości Rzeczypospolitej, i wszelkich cnót obywatelskich, stanowiących podstawy istotnej miłości Ojczyzny. Stowarzyszenie realizuje powyższe cele w szczególności poprzez: Działalność Uczelnianej Organizacji Studenckiej “Sokół” przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Organizacji masowego sportu, rekreacji i turystyki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Rozpowszechnianie w społeczeństwie zrozumienia doniosłości racjonalnego rozwoju fizycznego i zachowania do późnego wieku sprawności fizycznej, przy pomocy prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, odczytów, wykładów, kursów, zawodów publicznych, rajdów. Związek prowadzi działalność wychowawczą i kulturalno oświatową.

TG „Sokół” Knurów

„Sokół” w Knurowie powstał w 19.03.1919 roku jednak z powodu wybuchu II wojny światowej zawiesił działalność aż do dnia 07.10.2018, kiedy grupa patriotów reaktywowała gniazdo.
Po I wojnie światowej w skład regionu Rybnickiego wchodziło 15 miast i zrzeszonych było 666 członków, z czego 50 to członkowie „Sokoła” z Knurowa. Organizacje Sokolskie regionu włączone zostały w 1922 r. do VIII rybnickiego okręgu Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W okresie powojennym nie zostało reaktywowane, ponieważ członkowie oraz sama idea towarzystwa była prześladowana przez władze komunistyczne.

TG „Sokół” Sanok

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku utworzone zostało w czasie, kiedy na mapie nie było Polski. Wtedy właśnie hasła:
– zabezpieczenia bytu codziennego jednostkom i społeczeństwu,
– oświaty powszechnej,
– obrony i organizacji narodu, były zaczątkiem polskiego ruchu narodowego.
Powołanie Towarzystwa w Sanoku zainicjował w 1888 r. dyrektor gimnazjum Karol Petelenz w raz z lekarzem miejskim dr. Karolem Zaleskim i starostą powiatowym sanockim Leonem Studzińskim. 28 czerwca 1889 roku ukonstytuował się pierwszy stały Wydział TG „Sokół” w Sanoku.

TG „Sokół” w Zgierzu

Towarzystwo Gimnastyczne “SOKÓŁ” w Zgierzu powstało w 1902 roku. Działalność swoją oparło o założenia ruchu Sokolstwa Polskiego powstałego w 1867 roku we Lwowie. Do 1939 […]

PTG „Sokół” Niepołomice

W 1902 roku powstało pierwsze gniazdo sokole w Niepołomicach. Tworzyli go zacni mieszkańcy miasta, a pierwszym naczelnikiem został Franciszek Ziemba. Największym sukcesem ówczesnego „Sokoła”, widzialnym […]

TG „Sokół” w Rzeszowie

Rzeszowskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” założone w 1886 roku było ósmym z kolei (po Lwowie w 1867 r., Stanisławowie i Tarnowie w 1884 r, Krakowie, Przemyślu, […]

TG „Sokół” Brodnica

Towarzystwo powstało w 1913 r. i z przerwami działa do dzisiaj. Obecnie skupia 10. dorosłych i 50. dzieci, na czele z naczelniczką Katarzyną Brózdą. 15 […]

TG „Sokół” w Lesznie

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie zostało założone z inicjatywy Józefa Tylczyńskiego, miejscowego kupca i działacza polskiego w 1902 r. Po 3 latach jednak zawieszono jego […]

TG „Sokół” w Zakopanem

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Zakopanem powstało w 1894 r. przyczynił się do tego hrabia Władysław Zamoyski. Hrabia przekazał m.in. środki finansowe, grunt pod siedzibę. Pierwszym […]

Zsieciowane sokoły